Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zezwolenia na świadczenie usług na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zezwolenia na świadczenie usług na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

 


Podstawa prawna

Art. 7. Ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami)

Opis procedury

Zezwolenia udziela w drodze decyzji burmistrz właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług na wniosek przedsiębiorcy

Potrzebne dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

  • Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,

  • Określenie przedmiotu i obszaru działalności,

  • Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

  • Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

  • Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien udokumentować gotowość przyjęcia ich przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Formularze / wnioski

brak

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za wniosek - 5,00 zł.
- za każdy załącznik - 0,50 zł.
- za zezwolenie - 100,00 zł.

Okres oczekiwania

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu , który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie .

Uwagi
 

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jan Stachowiak
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących