Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

 


Podstawa prawna

Podstawa prawna:
art. 47e ust.1 i 2, art.47g ust. 1 pkt.5 i 6 oraz ust.2 ustawy z dnia 16 października 1991roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. nr 99 poz.1079 z 2001r. zm. Dz.U.Nr.100 , poz.1085), art. 104 KPA.

Opis procedury

Władający nieruchomością składa wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów w sekretariacie Urzędu Miejskiego

Potrzebne dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

  • dane dotyczące gatunku drzewa,

  • obwód jego pnia (mierzony na wysokości 130cm),

  • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo,

  • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub przyczynę i termin zamierzonego usunięcia krzewów oraz wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

Do wniosku składanego przez:

  • Zarząd drogi należy dołączyć plan wyrębu drzew lub krzewów sporządzony w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody przez Wojewódzkiego konserwatora przyrody.

  • Zarządy melioracji należy dołączyć uzgodnienie z Wojewodą.

Formularze / wnioski
 

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za wniosek - 5,00 zł.
- za każdy załącznik - 0,50 zł.
- za zezwolenie - 76,00 zł.

Okres oczekiwania

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu , który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie .

Uwagi

Nie jest wymagane zezwolenie Burmistrza na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości :

  • drzew i krzewów owocowych, wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,

  • drzew i krzewów sadzonych na plantacjach,

  • drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jan Stachowiak
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących