Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

 

Nazwa sprawy

Decyzja o warunkach zabudowy

Nazwa samodzielnego stanowiska pracy

Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24

pok. nr 09

Telefon

5731533 wew.22

Podstawa prawna

 art. 4 ust.2 pkt. 2 art. 59 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z 2003 roku )

Opis procedury

- należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy

- załączniki

·      2 egzemplarze mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopie mapy katastralnej, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać

 

Formularze / wnioski

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Opłaty

za wydanie decyzji w momencie złożenia wniosku uiszcza się opłatę skarbową w wysokości - 107zł

za przeniesienie decyzji ustalenia warunków zabudowy – 56 zł

Okres oczekiwania

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza   Ponieca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się sekretariacie Urzędu Miejskiego w Poniecu

Uwagi

Opłata skarbowa nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Daniel Zborowski
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-08-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-10
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących