Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zezwolenia w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenia w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

 


Podstawa prawna

Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi {Dz. U. z 1982 roku, Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami}

Opis procedury

Zainteresowany wypełnia wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną lub gastronomiczną napojów alkoholowych (wniosek do pobrania na stanowisku załatwiania sprawy)

Potrzebne dokumenty

Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną lub gastronomiczną napojów alkoholowych należy dołączyć:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia) lub odpis z rejestru przedsiębiorców (kserokopia)

 • opinia SANEPiD-u (kserokopia)

 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku w przypadku punktu zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 • Umowa najmu lokalu, dzierżawy (kserokopia)

 • Opłata skarbowa w wysokości 5,00 zł. (znaki skarbowe)

Formularze / wnioski

Wniosek do pobrania na stanowisku załatwiania sprawy

Opłaty

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, wysokości:

 • 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa

 • 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 • 2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu

Powyższe opłaty mogą być wnoszone na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach:

 • do 31 stycznia

 • do 31 maja

 • do 30 września

Okres oczekiwania

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących