Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji środowskowej budowa zbiornika i płyty gnojowej w Czarkowie

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji środowskowej budowa zbiornika i płyty gnojowej w Czarkowie

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2007


Poniec, dnia 03 grudnia 2007r.

ROŚ 7624-10/07


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie zbiornika zamkniętego na gnojówkę i gnojowicę o pojemności 520 m3 wraz z przepompownią ścieków oraz płyty gnojowej o powierzchni 730 m2 „na działkach o nr ewid. 6 i 5/10 w miejscowości Czarkowo wszczęte na wniosek Gospodarstwa Rolnego Roman Jagódka.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzjiw przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego pisma,w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, pok. Nr 09 w godzinach urzędowania. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie