Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji środowiskowej lokalizacja stacji demontażu samochodów w Poniecu.

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji środowiskowej lokalizacja stacji demontażu samochodów w Poniecu.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2008

Poniec, dnia 21 lutego 2008r.

ROŚ 7624 -06/07


ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA


zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji stacji demontażu pojazdów na działkach 565/2, 566/1 i 570/2 zlokalizowanych przy ul. Bojanowskiej w Poniec, wszczęte na wniosek Pana Jerzego Pieprzyka.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, pok. Nr 09 w godzinach urzędowania. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-28
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie