Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

Burmistrz Ponieca
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony

Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka numer 146/3 o pow. 0,1420 ha, położona w Poniecu przy ulicy Kościuszki. Właściciel :Gmina Poniec, T IV K 186 – prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gostyniu – Wydział Ksiąg Wieczystych. Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – przedmioty grunt przeznaczony jest pod tereny urządzeń gazownictwa, stacja redukcyjna gazu pierwszego i drugiego stopnia. Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na urządzenie terenu zieleni rekreacyjnej (wyłącznie obsianie trawą + kwiaty), z możliwością usytuowania pomieszczenia gospodarczego z elementów rozbieralnych, nie związanych trwale z gruntem.


Stawka roczna czynszu do przetargu wynosi 150 zł. + VAT

Wadium 150 zł.
Minimalne postąpienie nie mniej niż 2 zł. + VAT

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które terminowo wpłacą wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu do dnia 4 kwietnia 2008 r.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem Nr 156/2008 Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do dzierżawy.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 – sala nr 7.

BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-28
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie