Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 171/2008 BURMISTRZA PONIECA z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Poniecu przy ulicy Kościuszki

ZARZĄDZENIE NR 171/2008 BURMISTRZA PONIECA z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Poniecu przy ulicy Kościuszki

Numer dokumentu: 171
Rok (4 cyfry): 2008

ZARZĄDZENIE NR 171/2008
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 4 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Poniecu przy ulicy Kościuszki

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z zarządzeniem Nr 156/2008 Burmistrza Ponieca z dnia 12 luty 2008 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Kościuszki,

postanawiam:

§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem nieograniczonego przetargu ustnego w dniu 7 kwietnia 2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu w sali 7, na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na urządzenie terenu zieleni rekreacyjnej (wyłącznie obsianej trawą + kwiaty), z możliwością usytuowania pomieszczenia gospodarczego z elementów rozbieralnych, nie związanych trwale z gruntem.
1. Przewodniczący komisji - Jacek Widyński
2. Z-ca przewodniczącego komisji - Andrzej Zieliński
3. Członek komisji - Zdzisław Ambroży
4. Członek komisji - Jan Stachowaiak
5. Członek komisji - Daniel Zborowski
6. Członek komisji – Agnieszka Sobasik

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-04-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie