Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2008

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Ponieca

Informuje


Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że

Został wyłożony do publicznego wglądu Projekt założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Poniec.

W związku z powyższym można zapoznać z opracowaniem przez 21 od daty ogłoszenia. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.
Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie