Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji budowa stolarni w Śmiłowie

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji budowa stolarni w Śmiłowie

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2008

Poniec, dnia 15 maja 2008r.ROŚ 7624-04/08

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

polegającego na budowie stolarni ze zbiornikiem na ścieki bytowe z części socjalnej na działce nr ewid. 162/4 w Śmiłowie
wszczęte na wniosek Państwa Teofila i Tadeusz Kijak ul. Kusza 1, 64-125 Poniec.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, pok. Nr 09 w godzinach urzędowania. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-05-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie