Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2008/2009.

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2008/2009.

Numer dokumentu: 199
Rok (4 cyfry): 2008

Zarządzenie Nr 199 /2008
Burmistrza Ponieca
z dnia 28 sierpnia 2008 r.


w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2008/2009.

Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 147, poz. 931 ) Burmistrz Ponieca zarządza co następuje:


§ 1
Ustalam termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie zakupu podręczników dzieciom i uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2008/2009 roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej do dnia 12 września 2008 r.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-08-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie