Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia pn rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji paliw dz nr ewid 679 2 w Poniecu

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia pn rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji paliw dz nr ewid 679 2 w Poniecu

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Poniec, dnia 23.09.2008r.
ROŚ 7624-06/08


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIECA

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150), zawiadamiam strony o:
- wszczęciu w dniu 19.09.2008r. na wniosek Pani Ewy Banaś prezesa zarządu SONGDAL SP. z o.o. ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań pełnomocnika PKN ORLEN SA ul. Chemików 7 09-411 Płock postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbiórce istniejącej i budowie nowej stacji paliw PKN ORLEN SA, na dz. nr ewid. 679/2 w Poniec ul. Rydzyńska.

- przekazaniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Gostyniu oraz do Starostwa Powiatowego w Gostyniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, pok. 9 w godzinach urzędowania (pn. 800 – 1600, wt. – pt. 700-1500).

Burmistrz Ponieca
Kazimierz Dużałka

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie