Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca u wydaniu decyzji środowiskowej -modernizacja gospodarstwa rolnego - ferma bydła Łęka Wielka

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca u wydaniu decyzji środowiskowej -modernizacja gospodarstwa rolnego - ferma bydła Łęka Wielka

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2008

Poniec, dnia 06 października 2008r.

ROŚ 7624 -06/08


ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA


zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Gospodarstwa rolnego hodowli bydła o obsadzie 582 DJP – Ferma Łęka Wielka – w następującym zakresie
1. rozbudowa płyty obornikowej
2. budowa zbiornika na gnojowicę
3. modernizacja silosów kiszonkowych
4. remont instalacji do przesyłu gnojowicy i kanalizacji deszczowej
na działce 434/3 zlokalizowanej w miejscowości Łęka Wielka
Wszczęte na wniosek Top Farms Wielkopolska Sp. zo.o. Piotrowo Pierwsze 6,
64-020 Czempiń
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia,w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, pok. Nr 09 w godzinach urzędowania. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie