Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca decyzja środowiskowa stacja paliw Orlen w Poniecu

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca decyzja środowiskowa stacja paliw Orlen w Poniecu

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2009

Poniec, dnia 26.01.2009r.
ROŚ 7624-06/08


ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150), zawiadamiam strony zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek Pani Ewy Banaś prezesa zarządu SONGDAL SP. z o.o. ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań pełnomocnika PKN ORLEN SA ul. Chemików 7 09-411 Płock w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbiórce istniejącej i budowie nowej stacji paliw PKN ORLEN SA, na dz. nr ewid. 679/2 w Poniecu ul. Rydzyńska.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z treścią wniosku i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ul. Rynek 24, pokój nr 09 (I piętro).
Zgodnie z art. 32 ust1 pkt 1. ustawy Prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w godzinach urzędowania, tj. od 8.00 do 15.00.


W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski
w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, pok. 9 w godzinach urzędowania (pn. 800 – 1600, wt. – pt. 700-1500).

Burmistrz Ponieca

/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie