Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 223/2009, Burmistrza Ponieca z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu.

Zarządzenie nr 223/2009, Burmistrza Ponieca z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Zarządzenie nr 223/2009
Burmistrza Ponieca z dnia 6 stycznia 2009 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu.


Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami)
Burmistrz Ponieca zarządza co następuje:
§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu na 2009 r. jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia:
a) dochody - zał. nr 1,
b) wydatki - zał. nr 2,
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie