Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 224/2009 Burmistrza Ponieca z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zarządzenie nr 224/2009 Burmistrza Ponieca z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Zarządzenie nr 224/2009
Burmistrza Ponieca z dnia 6 stycznia 2009 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt . 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r nr 249 poz. 2104 )

zarządzam co następuje :

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 r. jak w załącznikach nr 1- 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie