Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 267/2009 Burmistrza Ponieca z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 267/2009 Burmistrza Ponieca z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Zarządzenie Nr 267/2009
Burmistrza Ponieca
z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 48 ust.1 – 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 37, poz. 287) Burmistrz Ponieca zarządza co następuje:


§1.

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Jeden egzemplarz Zarządzenia przekazuje się do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie.


§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie