Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 277/2009 BURMISTRZA PONIECA z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku mieszkalno – usługowym (budynek ośrodka zdrowia) przy ul. Dworcowej nr 2B w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu.

ZARZĄDZENIE NR 277/2009 BURMISTRZA PONIECA z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku mieszkalno – usługowym (budynek ośrodka zdrowia) przy ul. Dworcowej nr 2B w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

ZARZĄDZENIE NR 277/2009
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 09 czerwca 2009 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku mieszkalno – usługowym (budynek ośrodka zdrowia) przy ul. Dworcowej nr 2B w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu.

Na podstawie art. 28, 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu oraz w wykonaniu uchwał: Nr XXI/129/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poniec i Nr X/82/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/129/2004 w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poniec, w związku z zarządzeniem Nr 261/2009 Burmistrza Ponieca z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku wielolokalowym (budynek ośrodka zdrowia) przy ul. Dworcowej nr 2B w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku mieszkalno – usługowym (budynek ośrodka zdrowia) przy ul. Dworcowej nr 2B w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości:

1) ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.
2) informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3 Ustala się Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pliki do pobrania:



Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:



Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie