Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

ROŚ 7624-0509 Poniec, dnia 10.12.2009r
Zawiadomienie stron o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Stosownie do art. 10 § 1 i art.49 kpa Burmistrz Ponieca zawiadamia stron, że zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Biura Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska :”WIN:” ul. Wołodyjowskiego 55, 64-100 Leszno, dla przedsięwzięcia pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Śmiłowo. Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniec ul. Rynek 24 pok. Nr 9 w godzinach pracy urzędu, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 6 dni od daty doręczenia zawiadomienia

Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka

Otrzymują:
1. strony postępowania – poprzez obwieszczenie
2. strona internetowa Urzedu
3. Sołectwo Śmiłowo
4. a/a
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie