Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego budowa gazociągu Żytowiecko

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego budowa gazociągu Żytowiecko

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

PONIEC 04.01.2010 R.

GP 7331-01/10


Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

ZGODNIE Z ART. 61 § 1 I § 4 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - USTAWA Z DNIA 14.06.1960 (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2000 R. NR 98, POZ. 1071 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) ORAZ ART. 53 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (DZ. U. Z 2003 R. NR 80, POZ. 717) ZAWIADAMIAM, ŻE NA WNIOSEK PANI DOROTY TULLIN Z FIRMY „GAZPRO” WIÓREK UL. MAKOWA 12, 61-160 POZNAŃ, PEŁNOMOCNIKA INWESTORA WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W POZNANIU UL. GROBLA 15, 61-859 POZNAŃ

ZOSTAŁO WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA NA TERENIE GMINY PONIEC, WIEŚ ŻYTOWIECKO ORAZ GMINY KROBIA WIEŚ CHUMIĘTKI, KTÓREGO BUDOWA WYNIKA Z KONIECZNOŚCI DOSTARCZENIA PALIWA GAZOWEGO DLA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH I BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO WE WSI ŻYTOWIECKO


W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STRONY MOGĄ ZAPOZNAĆ SIĘ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Z MATERIAŁAMI DOSTARCZONYMI PRZEZ WNIOSKODAWCĘ, DOTYCZĄCYMI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI ORAZ ZGŁOSIĆ SWOJE UWAGI - W TERMINIE 7 DNI OD DATY OTRZYMANIA NIEJSZEGO PISMA, W URZĘDZIE MIEJSKIM W PONIECU, 64-125 PONIEC UL. RYNEK 24, POK NR 09, W GODZINACH PRACY URZĘDU. 

                                                                                                                     
                                                                                        Burmistrz Ponieca 
                                                                                      /-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie