Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 319/2010 BURMISTRZ PONIECA z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Waszkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58/8, na cele zabudowy mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE NR 319/2010 BURMISTRZ PONIECA z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Waszkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58/8, na cele zabudowy mieszkaniowej

Numer dokumentu: 319
Rok (4 cyfry): 2010

ZARZĄDZENIE NR 319/2010
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 04 stycznia 2010 r.


w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Waszkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58/8, na cele zabudowy mieszkaniowej

Na podstawie art. 28, 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu uchwały VI/54/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Waszkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58/3, stanowiącej własność gminy Poniec, w związku z zarządzeniem Nr 282/2009 Burmistrza Ponieca z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Waszkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58/8, na cele zabudowy mieszkaniowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Waszkowo, gmina Poniec, na cele zabudowy mieszkaniowej.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości:

1) ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.
2) informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                          BURMISTRZ PONIECA
                                                                                          /-/ Kazimierz Dużałka


Zdjęcia dołączone:

 

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-01-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie