Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie

Obwieszczenie

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2010

Obwieszczenie


Zgodnie z art.17 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Burmistrz Ponieca informuje, że postąpił do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Poniec na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2019 r.

Projekt Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami został wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Poniecu Rynek 24 pok. Nr 10.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie do 10 kwietnia 2010 r.
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Poniec, Rynek 24, 64-125 Poniec
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@poniec.pl


                                                                                                        Burmistrz Ponieca 
                                                                                                     /-/ Kazimierz Dużałka


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie