Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 334/2010 BURMISTRZA PONIECA z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 334/2010 BURMISTRZA PONIECA z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok.

Numer dokumentu: 334
Rok (4 cyfry): 2010


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1241), zarządzam co następuje:


§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poniec za 2009 r. wraz
z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałaka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie