Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 342/2010 Burmistrza Ponieca z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 342/2010 Burmistrza Ponieca z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Numer dokumentu: 342
Rok (4 cyfry): 2010

Zarządzenie Nr 342/2010
Burmistrza Ponieca
z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity – Dz. U z 2010r. Nr 72 poz. 467) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze od nr 1 do nr 5 do przeprowadzenia na obszarze gminy Poniec wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu.

3. Skład poszczególnych obwodowych komisji wyborczych wywiesza się w ich siedzibach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie