Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 343/2010 Burmistrza Ponieca z dnia 11 czerwca 2010r.w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie Nr 343/2010 Burmistrza Ponieca z dnia 11 czerwca 2010r.w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej.

Numer dokumentu: 343
Rok (4 cyfry): 2010

Zarządzenie Nr 343/2010 Burmistrza Ponieca
z dnia 11 czerwca 2010r.w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej.

Na podstawie § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2000r. ( Dz. U. Nr 72 poz. 847 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

Odwołuję Panią Joannę Stachowiak zam. Łęka Wielka nr 17 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Leppera ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Żytowiecku.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie