Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 350/2010 Burmistrza Ponieca z dnia 24 czerwca 2010r.w sprawie powołania do składu obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie Nr 350/2010 Burmistrza Ponieca z dnia 24 czerwca 2010r.w sprawie powołania do składu obwodowej komisji wyborczej.

Numer dokumentu: 350
Rok (4 cyfry): 2010

Zarządzenie Nr 350/2010
Burmistrza Ponieca
z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie powołania do składu obwodowej komisji wyborczej.


Na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 20a ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity – Dz. U z 2010r. Nr 72 poz. 467) zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Panią Honoratę Biernaczyk zam. Bogdanki nr 16 do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Żytowiecku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie