Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PONIECU Ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż dwóch Ciągników rolniczych marki URSUS

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PONIECU Ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż dwóch Ciągników rolniczych marki URSUS

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PONIECU
64-125 Poniec ul. Krobska 45 a


Ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż dwóch Ciągników rolniczych marki URSUS

1. Przedmiotem przetargu są : Ciągnik rolniczy marki URSUS
● typ C 360 3P
● rok produkcji 1986
● pojemność silnika 2502
● moc silnika 52 KM
● numer rejestracyjny PGS 67 CW

Cena wywoławcza 11 590,00 zł brutto

Każde następne minimalne postępowanie 122,00 zł Brutto

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto tj. 1 159,00 zł
( słownie złotych : jedentysiąć sto pięćdziesiąt dziewięć 00/100 )

Ciągnik rolniczy marki URSUS
● typ C 330 M
● rok produkcji 1983
● pojemność silnika
● moc silnika 52 KM
● numer rejestracyjny LEV 979 C

Cena wywoławcza 7 930,00 zł brutto

Każde następne minimalne postępowanie 122,00 zł brutto

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto tj. 793,00 zł (słownie złotych : siedemset dziewięćdziesiąt trzy 00/100 )

2. Przedmioty przetargu oglądać można w bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu na Śmilowie nr 15 od 25.10.2010r – 28.10.2010r w godz. od 1000 do 1300 telefon kontaktowy 65 57 31 503


3. Przetarg na wyżej wymienione ciągniki rolnicze odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu ul. Rynek 24 pokój nr.7 w dniu 02.11.2010r o godzinie 1000 na ciągnik URSUS C 360 3P i o godzinie 1100 na ciągnik URSUS C 330 M

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 28.10.2010r do godziny 1400 wadium z dopiskiem na który ciągnik (podać typ ciągnika ) i okazanie komisji przetargowej dowodu wpłat oraz dowodu osobistego.

5. Wadium należy wnieśc na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu w Banku Spółdizelczym w Poniecu nr konta 13 8682 0004 0034 7004 2000 0010 z dopiskiem za co jest wnoszona

6. Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe.

7 Nabywca obowiązany jest zplacić cenę nabycia do dnia następnego po wygranym przetargu na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu. Od ceny nabycia odlicza się wpłacone wadium.

8. Nabywca , który w przypisanym terminie nie uiści ceny nabycia pojazdu, traci wpłacone wadium.

9. Nabywca, który uiścił całość ceny nabycia zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna- sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu, jednak nie wcześniej niż dnia następnego po przeprowadzonym przetargu. 

10. Nabywca , który w przypisanym terminie nie podpisze umowy kupna - sprzedaży traci wpłacone wadium.

11. Uczestnikom przetargu którzy wpłacili wadium, lecz przetargu nie wygrali, wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od przetargu na ich konta bankowe.

12 Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez uzasadnienia przyczyn.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie