Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Ponieca z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego dla miasta i gminy Poniec.

Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Ponieca z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego dla miasta i gminy Poniec.

Numer dokumentu: 16
Rok (4 cyfry): 2011

Zarządzenie Nr 16/2011
Burmistrza Ponieca
z dnia 11 lutego 2011r.

w sprawie odwołania alarmu powodziowego dla miasta i gminy Poniec.

Działając na podstawie art. 31a ustawy z dnia 6 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1.
Burmistrz Ponieca – działając jako Przewodniczący Miejsko – Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poniecu, po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji powodziowej na terenie gminy i obniżeniu się poziomu wody w Rowie Polskim odwołuję:

alarm powodziowy dla Miasta i Gminy Poniec.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. obywatelskich, wojskowych, ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Poniecu.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                      BURMISTRZ PONIECA
                                                                                                          /-/ Jacek Widyński

 

U z a s a d n i e n i e
do zarządzenia nr 16/2011 z dnia 11 lutego 2011r.
w sprawie odwołania alarmu powodziowego dla miasta i gminy Poniec.Jeżeli sytuacja dotyczy obniżenia stanu wody na Rowie Polskim z tendencją spadkową przy moście na ul. Gostyńskiej i przy moście na ul. Gostyńska Szosa (kanał obiegowy Rowu Polskiego), nie stwarzając tym samym bezpośredniego zagrożenia dla części obszaru miasta i gminy – Burmistrz Ponieca działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) podejmuje decyzje o odwołaniu alarmu powodziowego dla miasta i gminy Poniec.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-02-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie