Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Bączylesie

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Bączylesie


GP.6733.1.2011
Poniec, dnia 23.03. 2011r.


Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1071 ze zm.) Burmistrz Ponieca zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie” na dz. nr ewid. 57, 72, 88, 89, 73, 87, 93, 278 obręb Bączylas i 218 obręb Rokosowo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 3 dni od dnia doręczenia pisma, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec lub osobiście w godzinach pracy urzędu (pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00-15.00) w pokoju nr 9.                                                                                               Burmistrz Ponieca
                                                                                              /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-03-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie