Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 01 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.

ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 01 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.

Numer dokumentu: 25
Rok (4 cyfry): 2011

ZARZĄDZENIE NR 25/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 01 kwietnia 2011r. 

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142. poz. 1591 ze zmianami), art. 4 ust.2 z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45. poz. 236) oraz Uchwały Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ponieca uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Burmistrz Ponieca zarządza co następuje:

§ 1. Ustalam następujące stawki czynszu za jednorazowe korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej w następujących miejscowościach:
1. Bogdanki, Czarkowo, Dzięczyna, Janiszewo, Łęka Mała, Łęka Wielka, Szurkowo, Teodozewo i Żytowiecko z przeznaczeniem na zorganizowanie niżej wymienionych imprez lub uroczystości:
a) wesela - 500 zł,
b) zabaw, dyskotek, jubileuszy - 350 zł,
c) zebrań organizowanych przez jednostki zewnętrzne - 100 zł,
d) komunie i prymicje - 300 zł,
e) pozostałych - 150 zł.
2. Baczylas, Drzewce, Grodzisko, Rokosowo, Śmiłowo, Waszkowo, Wydawy i Zawada z przeznaczeniem na zorganizowanie niżej wymienionych imprez lub uroczystości:
a) dyskotek - 150 zł,
b) zebrań organizowanych przez jednostki zewnętrzne - 50 zł,
c) komunii, jubileuszy i prymicji - 150 zł,
d) pozostałych - 100 zł.
3. Pomieszczenia w obiektach oświatowych:
a) za salę gimnastyczną - 30 zł za godzinę,
b) za salę lekcyjną - 50 zł za godzinę.
§ 2. Ustalam następujące stawki rocznego czynszu dzierżawnego za umieszczenie anteny przekaźnikowej sieci Internet na budynkach i obiektach użyteczności publicznej – 600 zł za miesiąc.
§ 3. Do stawek określonych w § 1 i § 2 dolicza się podatek VAT.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


                                                                                                                 Burmistrz Ponieca 
                                                                                                                  /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie