Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania, ustalenia inwestycji celu publicznego - Rów Polski regulacja i obwałowanie

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania, ustalenia inwestycji celu publicznego - Rów Polski regulacja i obwałowanie

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2011

PONIEC 06.09.2011 R.


GP.6733.4.2011

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

ZGODNIE Z ART. 61 § 1 I § 4 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - USTAWA Z DNIA 14.06.1960 (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2000 R. NR 98, POZ. 1071 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) ORAZ ART. 53 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (DZ. U. Z 2003 R. NR 80, POZ. 717) ZAWIADAMIAM, ŻE NA WNIOSEK BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA „BIPROWODMEL: SP. Z O.O. 60-577 POZNAŃ, UL. DĄBROWSKIEGO 138

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „”Rów Polski – regulacja i obwałowanie w km 8+100 – 21+100 za zbiornikiem wodnym Rydzyna, część regulacja i obwałowanie.”
Położenie działek: Gmina Poniec; Poniec ark. 2, 3, 4 , 5, 6, 7; Śmiłowo ark. 1, 2 ,3; Janiszewo ark. 4; Gmina Rydzyna; Robczysko ark. 2; Przybiń ark. 1; Pomykowo ark. 1; Tworzanice ark. 2; Moraczewo ark. 1 i 3; Rydzyna ark. 7 i 8; Kłoda ark. 5,7,8

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STRONY MOGĄ ZAPOZNAĆ SIĘ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Z MATERIAŁAMI DOSTARCZONYMI PRZEZ WNIOSKODAWCĘ, DOTYCZĄCYMI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI ORAZ ZGŁOSIĆ SWOJE UWAGI - W TERMINIE 7 DNI OD DATY OTRZYMANIA NIEJSZEGO PISMA, W URZĘDZIE MIEJSKIM W PONIECU, 64-125 PONIEC UL. RYNEK 24, POK NR 09, W GODZINACH PRACY URZĘDU.                                                                                                        Burmistrz Ponieca
                                                                                                        /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie