Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów - kanalizacja Łęka Wielka

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów - kanalizacja Łęka Wielka

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2011

Poniec, dnia 17 października 2011r.

GP 6220.05.2011

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach
przed wydaniem decyzji

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1071 ze zm.) Burmistrz Ponieca zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej”


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 5 dni od dnia doręczenia pisma, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec lub osobiście w godzinach pracy urzędu (pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00-15.00) w pokoju nr 9.                                                                                                         Burmistrz Ponieca
                                                                                                         /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie