Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » ZARZĄDZENIE NR 89/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Piaskowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 31/2, na cele zabudowy mieszkaniowej.

ZARZĄDZENIE NR 89/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Piaskowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 31/2, na cele zabudowy mieszkaniowej.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZARZĄDZENIE NR 89/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 22 listopada 2011 r.


w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Piaskowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 31/2, na cele zabudowy mieszkaniowej.

Na podstawie art. 28, 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz w wykonaniu uchwały X/69/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 08 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 31/2 rejon ulicy Piaskowej, stanowiącej własność Gminy Poniec, w związku z zarządzeniem Nr 83/2011 Burmistrza Ponieca z dnia 10 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Piaskowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 31/2, na cele zabudowy mieszkaniowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ul. Piaskowej, gmina Poniec, na cele zabudowy mieszkaniowej.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości:

1)ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.
2)informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2011-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie