Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 88/2011 Burmistrza Ponieca z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Poniec na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 88/2011 Burmistrza Ponieca z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Poniec na 2012 rok.

Numer dokumentu: 88
Rok (4 cyfry): 2011

Zarządzenie nr 88/2011
Burmistrza Ponieca
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Poniec na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

Burmistrz Ponieca zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i informacją o sytuacji finansowej Gminy.
2. Projekt uchwały budżetowej z załącznikami, uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i informacja o sytuacji finansowej Gminy stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.
3. Projekt uchwały budżetowej z uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i informacją o sytuacji finansowej gminy podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Poniecu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie