Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Ponieca z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poniecu, Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Poniec i Regulaminu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poniecu.

Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Ponieca z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poniecu, Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Poniec i Regulaminu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poniecu.

Numer dokumentu: 90
Rok (4 cyfry): 2011

Zarządzenie Nr 90/2011
Burmistrza Ponieca
z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poniecu,
Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Poniec i Regulaminu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poniecu.

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) oraz Zarządzenia Starosty Gostyńskiego z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie zaleceń dla gminnych planów zarządzania kryzysowego oraz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

 

§ 1.


1. Powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Poniecu.
2. Skład i zadania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego określa Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poniecu.

§ 2.


Na Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poniecu wyznaczam Zastępcę Burmistrza, a na jego zastępcę Sekretarza Gminy.

§ 3.


Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poniecu i jego zastępca wykonują zadania określone w art. 19 ust. 2 i 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 4


Plan główny zarządzania kryzysowego, procedury reagowania kryzysowego i załączniki funkcjonalne planu głównego, określa Plan Zarządzania Kryzysowego gminy Poniec.

§ 5.


Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 6.


Traci moc Zarządzenie Nr 304/2009 Burmistrza Ponieca z dnia 16 października 2009r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poniecu, Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Poniec i Regulaminu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Poniecu.

§ 7.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie