Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » zawiadomienie Burmistrza Ponieca u wydaniu decyzji środowiskowej adaptacja szopo-garażu na jałownik z rozbudową w Dzięczynie.

zawiadomienie Burmistrza Ponieca u wydaniu decyzji środowiskowej adaptacja szopo-garażu na jałownik z rozbudową w Dzięczynie.

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA


zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji szopy na maszyny rolnicze wraz z rozbudową na jałownik o obszadzie 46 DJP wraz z płytą gnojową i zamkniętym zbiornikiem na gnojówkę na działce o nr ewid. 376 obręb Dzięczyna wszczęte na wniosek Pana Jarosława Poślednika.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, pok. Nr 13 w godzinach urzędowania. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie