Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA O UMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTEPNYM WYKAZIE WNIOSKU ADAPTACJA SZOPY WRAZ Z ROZBUDOWĄ NA JAŁOWNIK W M. DZIĘCZYNA

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA O UMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTEPNYM WYKAZIE WNIOSKU ADAPTACJA SZOPY WRAZ Z ROZBUDOWĄ NA JAŁOWNIK W M. DZIĘCZYNA

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA


Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek Pana Jarosława Poślednika , Dzięczyna 33, 64-125 Poniec, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji szopy na maszyny rolnicze wraz z rozbudową na jałownik o obszadzie 46 DJP wraz z płytą gnojową i zamkniętym zbiornikiem na gnojówkę na działce o nr ewid. 376 obręb Dzięczyna
Jednocześnie informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z treścią wniosku można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ul. Rynek 24, pokój nr 13 (I piętro).
Zgodnie z art. 32 ust1 pkt 1. ustawy Prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w godzinach urzędowania, tj. od 8.00 do 15.00.
 
 
Burmistrz Ponieca
/.../ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie