Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia - Przebudowa nawierzchni ulic Słowackiego Konopnickiej i części ulicy Mickiewicza w Poniecu, powiat gostyński, woj. wielkopolskie nr sprawy: ZPI 271.01.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia - Przebudowa nawierzchni ulic Słowackiego Konopnickiej i części ulicy Mickiewicza w Poniecu, powiat gostyński, woj. wielkopolskie nr sprawy: ZPI 271.01.2012

Data publikacji: 8.03.2012
Termin składania ofert: -

Poniec, dnia 06.03.2012r.


ZPI 271.01.2012

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia : Przebudowa nawierzchni ulic Słowackiego Konopnickiej i części ulicy Mickiewicza w Poniecu’ powiat gostyński, woj. wielkopolskie nr sprawy: ZPI 271.01.2012


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma „ŻAK” Roboty Drogowo-Mostowe Transport ul. A. Krzyckiego 27 64-100 Leszno cena ofertowa 307.174,57 zł brutto 377.824,72zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta zawierała najniższą cenę.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 20 marca 2012r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

- Firma „ŻAK” Roboty Drogowo-Mostowe Transport ul. A. Krzyckiego 27 64-100 Leszno cena ofertowa 307.174,57 zł brutto 377.824,72zł.

- „Brukarstwo Kasprzak” Sp. z o.o. ul. D.Cieszyńskiego 10 63-720 Kożmin Wielkopolski cena ofertowa 351.219,59 brutto 432.000,10 zł.

- P.W. „ LECH-DRÓG” Grześkowiak Leszek ul. D. Chłapowskiego 29/13 63-100 Śrem cena ofertowa 356.780,15 zł brutto 438.839,58 zł.

- „AS” Piotr Frąckowiak ul. Kręta 33/2 63-800 Gostyń cena ofertowa 352.157,92 zł , brutto 433.154,24zł

- Firma Brukarska WIT-BUD mgr inż. Andrzej Niedziela ul. Poznańska 175 63-800 Gostyń, cena ofertowa 325.947,56 zł brutto 400.915,50 zł

- Stanisław Mikołajczyk Budownictwo Projekty – Nadzory- Realizacja ul. Francuska 113 64-100 Leszno cena ofertowa 339.794,73zł brutto 417.947,52 zł

- Przedsiębiorstwo Drogowo – transportowe „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski ul. Witosa 8 56-200 Góra cena ofertowa 361.779,74zł brutto 444.989,08 zł.

- P.P.U.H. „MADA” Dariusz Kawczyński Podrzecze 37 63-800 Gostyń cena ofertowa 312.588,30zł brutto 384.48,61zł

- „INSTAL-Głogów” sp. z o.o. ul. Wierzbowa 5 67-200 Głogów cena ofertowa 448.835,25zł. brutto 552.067,36zł.

- P.H.U „CHOD-DRÓG” Andrzejewski Przemysław ul. Kwiatowa 11 63-840 Krobia cena ofertowa 323.861,03 zł brutto 398.349,07 zł

- PUB „BRUKPOL” S.C. Strzelce Wielkie 81C 63-820 Piaski cena ofertowa 309.015,14 zł brutto 380.088,62 zł.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 7 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie