Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 123/2012 BURMISTRZA PONIECA Z DNIA 26 MARCA 2012 ROKU W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PONIEC ZA 2011 ROK.

ZARZĄDZENIE NR 123/2012 BURMISTRZA PONIECA Z DNIA 26 MARCA 2012 ROKU W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PONIEC ZA 2011 ROK.

Numer dokumentu: 123
Rok (4 cyfry): 2012

ZARZĄDZENIE NR 123/2012
BURMISTRZA PONIECA
Z DNIA 26 MARCA 2012 ROKU


W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PONIEC ZA 2011 ROK.Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 61 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), zarządzam co następuje:


§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poniec za 2011 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-20
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie