Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Informacja dla osób niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243) informujemy, iż Urząd Miejski w Poniecu wyznacza adres e-mail: um@poniec.pl jako główne źródło komunikacji dla osób, o których mowa art. 11 ust. 3 niniejszej ustawy.
Informujemy, że zgłoszenie winno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed wystąpieniem zdarzenia i powinno zawierać proponowaną datę wizyty wraz z danymi kontaktowymi oraz sposób komunikowania się w celu zrealizowania zgłoszenia.
Ponadto prosimy o doprecyzowanie tematyki spotkania.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-04-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie