Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o możliwości zapoznania się z dowodami w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Rynek, ul. Kościelna, ul. Focha w Poniecu”

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o możliwości zapoznania się z dowodami w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Rynek, ul. Kościelna, ul. Focha w Poniecu”

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

PONIEC 17.04.2012 R.


GP.6733.1.2012

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1071 ze zm.) Burmistrz Ponieca zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Rynek, ul. Kościelna, ul. Focha w Poniecu”
NA DZ. NR EWID. 348, 201/2, 189/3


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 3 dni od dnia doręczenia pisma, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec lub osobiście w godzinach pracy urzędu (pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00-15.00) w pokoju nr 9.
                                                                                                Burmistrz Ponieca
                                                                                                /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-04-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie