Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA O wszceęciu postępowania - LOKALIZACJI STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW W M. PONIEC UL. BOJANOWSKA.

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA O wszceęciu postępowania - LOKALIZACJI STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW W M. PONIEC UL. BOJANOWSKA.
Poniec, dnia 29 maja 2007r.

ROŚ 7624-06/07


ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA


Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek Pana Jerzego Pieprzyka w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji stacji demontażu pojazdów na działkach 565/2, 566 i 570 zlokalizowanych przy ul. Bojanowskiej w Poniecu.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z treścią wniosku można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ul. Rynek 24, pokój nr 09 (I piętro).
Zgodnie z art. 32 ust1 pkt 1. ustawy Prawo ochrony środowiska informuję
o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w godzinach urzędowania, tj. od 8.00 do 15.00.
 
  Burmistrz Ponieca
/.../ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie