Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji o śroodowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcie budowa sieci kanalizacji sanitarnewj w jm Rokosowo.

zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji o śroodowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcie budowa sieci kanalizacji sanitarnewj w jm Rokosowo.

Poniec, dnia 19 lutego 2007r.

ROŚ 7624-05/06

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rokosowo
wszczęte na. wniosek Gminy Poniec
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, pok. Nr 13 w godzinach urzędowania. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie