Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenia Burmistrza Ponieca nr5/2005 z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Śmiłowo, gmina Poniec.

Zarządzenia Burmistrza Ponieca nr5/2005 z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Śmiłowo, gmina Poniec.
ZARZĄDZENIE NR 5/2005
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 7 styczeń 2005 r.


W sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Śmiłowo, gmina Poniec.


Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy {Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 39.58) ust. 1 i art. 67, ust 2, pkt 279) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu uchwały Nr XXI/136/2004 Rady Miejskiej w Ponieciu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Śmiłowie, gmina Poniec

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W związku z tym, iż pierwszy przetarg przeprowadzony w dniu 10 grudnia 2004 r. na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Śmiłowo, oznaczonej na mapie ewidencji gruntów jako działka nr 355 w obrębie Śmiłowo, o powierzchni 0.29.00 ha, zakończył się wynikiem negatywnym.
Obniża się cenę wywoławczą wynoszącą w I przetargu 1.259 zł, o 40 %.

2. Cena wywoławcza po obniżeniu wynosi 755,40 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzy się Komisji Przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie