Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o możliwości zapoznania się z dowodami w sprawie dotyczącej budowy trasy turystycznej Poniec – Wydawy – Janiszewo.

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o możliwości zapoznania się z dowodami w sprawie dotyczącej budowy trasy turystycznej Poniec – Wydawy – Janiszewo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

PONIEC 18.07.2012 R.


GP.6733.3.2012

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach
i materiałach przed wydaniem decyzji


Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1071 ze zm.) Burmistrz Ponieca zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie trasy turystycznej Poniec – Wydawy – Janiszewo (ścieżka rowerowa) na dz. nr ewid. 865, 864, 863, 866/2 obręb Wydawy 330, 331, 332, 523, 526, 527, 528, 529, 530, 209, 306 obręb Janiszewo oraz 1190/1, 1190/2, 541, 537, obręb Poniec


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 3 dni od dnia doręczenia pisma, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec lub osobiście w godzinach pracy urzędu (pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00-15.00) w pokoju nr 9.


                                                                                                              Burmistrz Ponieca
                                                                                                              /-/ Jacek WidyńskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-07-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie