Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 69/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Dzięczyna, gmina Poniec.

Zarządzenie nr 69/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Dzięczyna, gmina Poniec.
ZARZĄDZENIE NR 69/2005
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 07 lipca 2005 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Dzięczyna, gmina Poniec.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy {Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 3958) ust. 1 i art. 67, ust. 2,pkt 279) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu uchwały Nr XXXI/183/2001 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 07 czerwiec 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Dzięczyna

Zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W związku z tym, iż pierwszy przetarg przeprowadzony w dniu 22 kwietnia 2005 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Dzięczyna, gmina Poniec, oznaczonej na mapie ewidencji gruntów jako działka nr 130/9 w obrębie Dzięczyna, o powierzchni 1.38.78 ha, zakończył się wynikiem negatywnym - obniża się cenę wywoławczą wynoszącą w I przetargu 10.000 zł., o 40%.

2. Cena wywoławcza po obniżeniu wynosi 6.000 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie