Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

Poniec, dnia 9 października 2012r.


GP 6220.04.2012

                                     Obwieszczenie Burmistrza Ponieca
                                    w sprawie umorzenia postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa „Poniec 2" z wniosku Meltemi South sp. z o.o.

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Burmistrz Ponieca zawiadamia strony postępowania o wydanej w dniu 9 października 2012r. decyzji umarzającej prowadzone postępowanie w oparciu o art. 105 § 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa „Poniec 2", w związku z wycofaniem wniosku Meltemi South sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie.
W związku z faktem, iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowanie znajduje art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który przewiduje powiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zawieszenie na stronie biuletynu informacji publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy Poniec, a także na tablicy ogłoszeń Sołectw: Szurkowo, Sarbinowo, Roszkowo, Gostkowo, Sowiny, Kawcze, Przyborowo oraz urzędów gmin w Miejskiej Górce, Krobii i Bojanowie.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za dokonane po 14 dniach od doręczenia.


                                                                                                               Burmistrz Ponieca
                                                                                                               /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie