Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 29/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej w celu sprzedażynieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 22 kwiecień 2005 r.

Zarządzenie nr 29/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej w celu sprzedażynieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 22 kwiecień 2005 r.
ZARZĄDZENIE NR 29/2005
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 28 luty 2005 r.


w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej w celu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 22 kwiecień 2005 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy,

postanawiam:

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów w celu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 22 kwiecień 2005 r., w składzie:

  1. Przewodniczący komisji - Jacek Widyński

  2. Z-ca przewodniczącego komisji - Andrzej Zieliński

  3. Członek komisji - Zdzisław Ambroży

  4. Członek komisji - Jan Stachowiak

  5. Członek komisji - Daniel Zborowski

  6. Członek komisji - Irena Kania§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Ponieca

/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie