Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 172/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych – teren nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu obręb ulicy Rydzyńskiej i Dębowej.

ZARZĄDZENIE NR 172/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych – teren nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu obręb ulicy Rydzyńskiej i Dębowej.

Numer dokumentu: 172
Rok (4 cyfry): 2012

ZARZĄDZENIE NR 172/2012
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych – teren nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu obręb ulicy Rydzyńskiej i Dębowej.Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami.), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy,

postanawiam:

§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem nieograniczonego przetargu ustnego w dniu 19 marca 2012 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 – w sali nr 7, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu rejon ulicy Rydzyńskiej i Dębowej, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1192/2, nr 1192/3, nr 1192/5, nr 1192/6, nr 1192/8, nr 1193/9, nr 1193/17, nr 1193/18, nr 1193/19, nr 1193/20, nr 1193/21.

1. Przewodniczący Komisji – Krystian Juśkiewicz
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Marcin Pazdaj
3. Członek Komisji – Honorata Przykłota
4. Członek Komisji – Daniel Zborowski
5. Członek Komisji – Zdzisław Ambroży
6. Członek Komisji – Piotr Kaźmierczak

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                             Burmistrz Ponieca
                                                                                             /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie