Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Roczne stawki podatku od nieruchomości na 2013, 2014 oraz 2015 rok

Roczne stawki podatku od nieruchomości na 2013, 2014 oraz 2015 rok

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 października 2012 r.

 

Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2013, 2014 oraz 2015 wynoszą:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni 0,80 zł
- od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni 0,18 zł
- od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 4,47 zł
- od budowli 2% ich wartości
- od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,67 zł
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 19,85 zł
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej    10,60 zł
- od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,57 zł
- od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,06 zł

Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości:
http://www.bip.poniec.pl/dokument/880
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-17
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie